Teknisk info

Det gemensamma målet för alla dagstidningstryckerier i Sverige är att hålla en hög, jämn och likvärdig tryckkvalitet på varje tidningssida, varje dag, året runt. För att kunna uppnå det, krävs god kontroll över hela produktionsflödet, så att det går rätt till från början till slut.

Handbok i tidningsproduktion

Tidningsutgivarna har tillsammans med representanter från leverantörer, tryckerier och grafisk teknisk utbildning arbetat fram en ”Handbok i tidningsproduktion”. Handboken beskriver produktionsflödet från prepress till den slutliga paketeringen av dagstidningen. Handbok i tidningsproduktion hittar du här.

 • Annonsmaterial

  Annonsmaterial skickas till material@alingsaskuriren.se efter att bokning gjorts och ni har erhållit ett bokningsnummer.
  Är materialet för stort för att mejlas så rekommenderar vi att ni skickar filen via t.ex sprend.com

  Annonsleverantören ansvarar för följande:
  • Att annonsmaterialet är producerat så att det överensstämmer med Materialkraven.
  • Att annonsmaterialet går att skriva ut på ett korrekt (fyrfärgsseparerat) sätt på rimlig tid.
  • Att annonsmaterialet lämnas i rätt tid och är namnsatt enligt given namnstandard.
  Tidningen ansvarar för följande:
  • Det digitala flödet ut mot tryck
  • Att tryckplåtsproduktionen är noggrant kalibrerad.
  • Att CTP är linjäriserad och att plåtarna är korrekt exponerade och framkallade.

  Tidningen ansvarar även för att tryckningen sker enligt gällande normer för svensk dagspress med korrekt register, punktförstoring, gråbalans och densitetsvärden för tryckfärgerna.

  Färgbibliotek

  Färgbiblioteket hjälper dig att snabbt välja trycksäkra CMYK-färger då färgmängden och färgblandningarna är anpassade för dagspresstryck. Färgbiblioteket heter ”Swedish Newspaper Color Library” och namnet på varje färg slutar med fyra siffror som representerar färgblandningen C.M.Y.K. i procent. Färgerna i färgbiblioteket är ett urval från de tryckta färgkartorna i Färgguiden som innehåller över 2000 CMYK-färger.

  Hämta:  Färgbibliotek

  Färguiden

  Färgguiden riktar sig till alla som arbetar med dagspresstryck.

  Del 1: Introduktion

  Tips och råd för att nå bästa resultat med färgannonser och annat material.

  • Hur du lyckas med färgåtergivningen.
  • Så får du optimalt resultat på foton.
  • Så bearbetar du bilder för dagspresstryck.
  • Så uppnås jämn tryckkvalitet.
  • Checklistor för bästa tryckkvalitet.
  Del 2: Färgkartor

  Del två innehåller ca 20 färgkartor med över 2000 CMYK-färger tryckta på dagstidningspapper.
  Färgerna är uppdelade efter tryckfärger, 2-färgsblandningar, akromatiska färger samt 3-färgsblandningar.
  Alla färger är anpassade till dagspresstryck genom att den totala färgmängden aldrig överstiger 240 % och ljusa färger har minst 5% då 1-4 färgmängd är svårt att uppnå trycktekniskt.

   

  Materialkrav

  Annonsmaterial

  Dokumentformatet ska vara samma som det bokade utrymmet. Inga passmärken eller annat skräp utanför dokumentytan. Endast fyrfärgsseparerade CMYK-färger får användas.

  Vid leverans av delmaterial ska typsnitt i logotyper vara omgjorda till konturtecken (vektoriserade). Kontrollera att övriga förekommande teckensnitt finns tillgängliga på tidningen. Undvik att montera flera nivåer av eps:ar (eps-i eps-i eps).

  Filformat

  Alla annonser måste vara sparade som en högupplöst PDF-fil enligt TU:s standard. Se www.dagspress.se

  Typsnitt

  Typsnitten ska följa standarden för Postscript typ 1 eller Open Type.

  Bilder

  Vid rippning använder vi oss av rastertätheten 85lip. Färg- och gråskalebilder ska ha en upplösning på 170 dpi och streckbilder bör ha en upplösning på 600-1200 dpi.

  Färgbilder ska vara sparade i CMYK-läge. Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 240%.

  ICC-profil

  För att dina bilder ska bli bra i dagspress behöver de anpassas för de speciella förutsättningar som råder vid dagstidningstryck. Läs mer och hämta profilpaketet här.

  Rubrik- & textannonser

  Rubrikannonser större än modul 13 och textannonser bokas senast torsdag 16.00 veckan innan införande.

  Rubrikannonser mindre än modul 13 senast fredag kl. 12.00 veckan innan införande.

  Korrekturannonser, senast en dag tidigare än ovanstående tider.

  Helmaterial

  Så kallat färdigt material, ska levereras fredag senast kl 15.00.

  Avbokning & ändring

  Avbokning av annons dag före införingsdag debiteras med 10% av annonskostnaden.

  Ändring av annons eller byte av färdigt material måndag efter kl. 13.00 debiteras med 300 kr.