Lunchguiden

  • Lunchguiden hjälper Alingsåsborna att hitta rätt lunchställe. Lunchguiden finns i AlingsåsKuriren varje vecka.

    Pris

    1 ggr i veckan, hela året enligt utgivningsplan

    Modul 13: 370 kr/vecka
    Modul 22: 475 kr/vecka