Content marketing med nativeannonser

Content marketing – när innehållet är viktigast
Bygg varumärke med storytelling

Ert innehåll som en naturlig del av plattformen

Nativeannonsering är en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native alltid är betalt utrymme. Ni förmedlar ert budskap i berättelseform med innehåll som informerar, underhåller, engagerar eller utbildar kunden. En nativekampanj kan vara en viktig del i er content marketing-strategi.

Eftersom ni ger läsaren en berättelse, ger det mervärden utöver fördelarna med en viss produkt eller tjänst. Det är lättare att minnas bilder, namn och information när det sätts in i en berättelse. Det ökar chanserna till att kunden väljer just er.

Med en nativeannons i tidningen når du många och brett. Er text är utformad som en artikel men innehållet är markerat som annons och med vilket företag som är avsändare. Se exempel nedan.

Jag är intresserad av Nativeannonsering!

Kontakta oss!

Läs mer

 • Innehållet är viktigast

  Bra innehåll ger värde till ditt varumärke

   

  Ni förmedlar den känslan ni vill att era kunder ska få genom att ge er berättelse. När kunden har fått en känsla kopplat till ert företag leder det till ökad varumärkeskännedom och större chans att man väljer er vid köpbeslut.

  Vi hjälper dig

   

  Du har kunskapen och kan berättelsen om ditt företag och mycket om dina kunders behov. Vi kan hjälpa dig att hitta bra vinklar och skriva intressanta texter för din målgrupp.

  Nativeannons i AlingsåsKuriren

  • Här syns ditt företag i ett naturligt sammanhang. Våra läsare bor och verkar i området och är hungriga på historier kring lokala företag.
  • Lång tid med läsaren
  • Tydlig annonsmärkning
  • Faktaruta som drar uppmärksamhet
  • Citat eller utdrag ur artikeln skapar nyfikenhet

  Övrig info

  Produktion av nativeannonsen kan ske på två olika sätt:

  1. Innehållet produceras av annonsören själva (i samråd med AlingsåsKuriren).
  2. AlingsåsKurirens annonsavdelning producerar innehållet, som då offereras separat utefter annonsörens behov och önskemål.
  AlingsåsKuriren har som ansvariga utgivare rätt att neka innehåll i tidningen. Det framgår tydligt för läsaren att annonsören står för innehållet och att AlingsåsKuriren inte är avsändaren.

   

  Jag är intresserad av Nativeannonsering!